Skip to main content

Engelsteds PowerPoint-Præsentationer

Filosofi,  Psykologi og Antropologi

Under opbygning

FILOSOFI

Galileis Bowlingbane. Filosofiens historie fra Galilei til Heidegger i et snapshot. Empiricisterne (Hobbes, Locke, Berkely og Hume), bliver positivister (med Mill og Russell), og farer vild (Wittgenstein); Kants løsning på filosofiens afslutning, der fører til gale Schopenhauer og de begavede romantikere (Fichte, Schelling og Hegel), og bliver til eksistentialisme og fænomenologi (Kierkegaard, Sartre, Brentano, Husserl, Heidegger og Merleau-Ponty). Billede 12 er fra:  General Psychology in Pictures  Skolen i Athen

Den klassiske græske filosofi fra Heraklit og Parmenides til Platon og Aristoteles

Hundeversionen af filosofiens historie fra Galilei til Kant. De middelalderlige forudsætninger - feudalismen og Universaliestriden. Reformation, modreformation og humanisme.  Politiske omvæltninger.  Det videnskabelige gennembrud.  Abbed Mersennes kreds og Royal Society.  Thomas Hobbes. René Descartes. John Locke. G. W. Leibniz (og striden med Newton). Baruch Spinoza.  George Berkeley.  J. J. Rousseau. (David Hume og I. Kant endnu ikke færdige). 

PSYKOLOGI

Psykologiens Historie og Genstandsområde

Kursusmateriale og PowerPoints til 12 forelæsninger holdt af Niels Engelsted i Almen Psykologi ved Københavns Universitet i foråret 2010

The crisis of psychology 

Findes kun på engelsk 
The missing general psychology told to dogs


Lehmann Tours 

Lille historisk introduktion i PowerPoint til et fag og et institut. 
Seks vise mænd møder en elefant

Historien om de seks vise, men blinde mænd fra Indien, der møder en elefant i skoven 

Almen Psykologi 

Psykologiens dybe teoretiske problem. Et forsøg på dets løsning.

General psychology

in pictures 

Findes kun på engelsk 
Large poster presentation of the problems of general psychology and the possible solution.


ANTROPOLOGI

Menneskets evolution og historie

En fortælling om menneskets natur og udvikling, og om hvordan det traditionelt er blevet fortalt.


Antgrpogenesen II

Antropogenesen II findes kun på engelsk

Powered by LemonBooking
Booking system & website editor