Skip to main content

Anden litteratur med relevans for Niels Engelsteds og Jens Mammens teorier

Ψ Aboulafia & Dahl (2019): Ground-Breaking Innovations in General Psychology.
     
Integrative Psychological and Behavioral Science, Volume 53, Number 2, pp. 207-222    See abstract

Ψ Elstrup, Ole (2022): Et essay om liv, intentionalitet og arbejde som grundlag for dyr og menneskers kompetente problemhåndtering
    og kvalificerede opgaveløsning samt tilblivelse af menneskelig samfundsmæssighed, socialitet og bevidsthed   
Se abstrakt

Ψ Ebbesen & Olsen (2018): Ontogenetic Development of Symbolicity, Springer International Publishing AG   See abstract

Ψ Ebbesen & Olsen (2021a): Exploring Non‑locality in Psychology, Springer Nature Switzerland AG  See abstract

Ψ Ebbesen & Olsen (2021b): Exploring the Preconditions for a Developmental Science: Hegelian Metaphysics and Dialectics, Springer Nature Switzerland AG   See abstract
Powered by LemonBooking
Booking system & website editor