Skip to main content

                                    Niels Engelsteds bibliografi


Ψ Engelsted, N. (1978): Evolution, søvn og depression. København: Akademisk Forlag. (Også: Psykologisk Skriftserie nr. 12, Psykologisk Laboratorium, Københavns Universitet, 1977)
 
Ψ Engelsted, N. (1979): REM sleep and depression seen in an evolutionary perspective. Sleep Bulletin, 1979, 176. (Duplikeret manus, jan. 1979).
Ψ Hem, Lars (2005): The Natural History of REM-Sleep and the Function of Dreams among Humans. Revised from a presentations at IASD 2004, based on ch. 9 in “Drømme. Psykoterapi & REM-søvn”, Frydenlund 2002. A reflection on Niels Engelsted’s scenario for the evolution of REM-sleep, and the possible function of dreams in the evolution of the human mentality.

Ψ Engelsted, N. (1980): Psykogenesen. Beskrivelse af vejen til et projekt. Psyke & Logos, 1.  årg. nr. 1, 91-111.
 
Ψ Engelsted, N. (1981): Om den politiske natur - En analyse af forholdet mellem biologi og psykologi. København: Antropos, 1981. Anden udgave: Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, 1985.
 
Ψ Engelsted, N. (1983a): Et vigtigt skridt. Anmeldelse af Jens Mammens "Den menneskelige sans". Dansk Psykolognyt, 28.11.83, 37. årg. nr. 21, 606-608.
 
Ψ Engelsted, N. (1983b): Antropogenesens problem.  Psyke & Logos, årg. 4, nr. 2, 244-262.
(Også i "Psykens udviklingshistorie", Særudgave af Psyke & Logos, 1990, 70-88).
 
Ψ Engelsted, N. (1984): Springet fra dyr til menneske – en argumentationsskitse. København: Dansk psykologisk Forlag.
 
Ψ Engelsted, N. (1987): Englen og dyret. København: Tidens Forlag.
 
Ψ Engelsted, N. (1989a): Virksomhedsteorien som psykologiens motorvej - med landskab og to spor - nogle skitsemæssige betragtninger. I: M. Hedegaard, V. R. Hansen & S. Thyssen (red.): Et virksomt liv. Udforskning af virksomhedsteoriens praksis. Århus: Aarhus Universitetsforlag, s. 123-141. Også i Forum Kritisk Psykologi, nr. 4, 1988.
 
Ψ Engelsted, N. (1989b): Personlighedens almene grundlag I & II. Århus: Aarhus  Universitetsforlag.
 
Ψ Mammen, J., Engelsted, N. & Hem, L. (1989):  Introduction. In: N. Engelsted, L. Hem & J. Mammen (eds.): Essays in general psychology. Seven Danish contributions. Århus: Aarhus University Press, 1-6
 
Ψ Engelsted, N. (1989c): What is the psyche and how did it get into the world?
In: N. Engelsted, L. Hem & J. Mammen (eds.):  Essays in general psychology. Seven Danish contributions. Århus: Aarhus University Press, 13-48.
 
Ψ Engelsted, N. (1990a): Forsøg på en profan tilnærmelse til det sakrale. Psyke & Logos, 11 (2), 237-250.
  
Ψ Engelsted, N. (1990b): Antropogenesens problem.Psyke & Logos, særudgave, 70-88.
 
Ψ Engelsted, N. (1990c): Hvad er arbejde?  Psykologi nr. 25, 29-41
 
Ψ Engelsted, N. (1992): A missing link in AT?  Multidisciplinary Newsletter for Activity Theory, No. 11/12, 49-54
 
Ψ Engelsted, N. (1993): At a crossroads - An introduction. In: N. Engelsted, M. Hedegaard, B. Karpatschof & A. Mortensen (eds.): The societal subject. Århus: Aarhus University Press, 1-14
 
Ψ Engelsted, N. (1994a): Floden og svømmeren. I: J. Mammen & M. Hedegaard (red.): Virksomhedsteori i udvikling. Psykologisk Skriftserie, PIAU, Vol. 19, No. 1, 23-42 (resumé p. vi).    Se abstrakt
 
Ψ Engelsted, N. (1994b): Værdi, verden og virksomhedsteori. I: K.-E. Sabroe, H. Kristensen & C. Hegnsvad (red.). Psykologi i et jubilæumsperspektiv, Århus: PIAU, 89-112. Også i: G. M. Mirdal & I. M. Bryderup (red.). Aspekter af psykologisk forskning i Danmark, Statens Humanistiske Forskningsråd, 1994.
 
Ψ Engelsted, N. (1994c): Sense and significance in phylogenetic reconstruction. A commentary on Arne Raeithel's "Symbolic production of social coherence". Mind, Culture, and Activity, 1 (1&2), 107-118.
 
Ψ Engelsted, N. & Køppe, S. (1994): Placing Copenhagen Psychology on the map - A sketch of its history and present state. In: N. Engelsted, J. Gammelgaard, A. H. Jørgensen, S. Køppe & A. Mortensen (eds.). Psychological Yearbook. University of Copenhagen, Vol. 1, 9-25.

Ψ Engelsted, N. (1997a): Fortsatte betragtninger over Ψ, I: P. Bertelsen, L. Hem & J. Mammen (red.). Erkendelse, stræben, følelse, Århus: Aarhus Universitetsforlag, 73-102.  Se abstrakt

Ψ Engelsted, N. (1997b): Hvad har psykologi egentlig med hjernen at gøre? Indput, maj 1997, 9 sider (manus 15.5.97).
 
Ψ Engelsted, N. (1997c): Det intentionelle versus det funktionelle. Bulletin fra Forum for Antropologisk Psykologi, nr. 2, 47-55 (også Manus 24.9.97)
 
Ψ Engelsted, N. (1998): Almenpsykologi fra ringsiden, i: Bulletin fra Forum for Antropologisk Psykologi, Nr. 4, 78-84

Ψ Engelsted, N. (2000): Efter studiebrevene, i:
Ψ Mammen, J., Engelsted, N. m.fl. (2000): Psykens topologi. Det matematiske grundlag for teorien om sanse- og udvalgskategorier. Breve til Selskabet for Teoretisk Psykologi, Psykologisk Skriftserie, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, Vol. 25, No. 1., 350 + 24 sider.
     
Ψ Niels Engelsted, institutleder og Helle Andersen, studieleder (2000): Faget psykologis kommentar til slutrapport fra Det humanistiske Fakultets følgegruppe for psykologi. Institut for Psykologi, Københavns Universitet 23. marts 2000
  
Ψ Engelsted, N. (2002a): Jennys drøm og Darwins papegøje. [Bulletin fra Forum for Antropologisk PsykologiJournal of Anthropological Psychology, Nr. 10, 47-55
 
Ψ Engelsted, N. (2002b): Back to basics. Bulletin fra Forum for Antropologisk Psykologi, Nr. 11, "The Renewal of Psychological Psychology", 44-57
 
Ψ Engelsted, N. (2003a): Fra midt i vadestedet [Kommentar til Bertelsen (2003)] Bulletin fra Forum for Antropologisk Psykologi, nr. 12, 68-83

Ψ Engelsted, N. (2003b): Psykologiens Historie og Genstandsområde.
 Powerpoint-slides til en af forelæsningerne i Almen Psykologi ved Københavns Universitet 2003.
Se også: Psykologiens Historie og Genstandsområde 2010

Ψ Engelsted, N. (2003c): Søgen-Sporing-Håndtering (Powerpoint-præsentation)

Ψ Engelsted, N. (2004): Behaviorisme  (Powerpoint-præsentation)
 
Ψ Engelsted, N. (2005a): I videnskab har kendsgerninger det sidste ord. Bulletin fra Antropologisk Psykologi, nr. 15, 65-72
 
Ψ Engelsted, N. (2005b): Mere end en fis i en hornlygte. Bulletin fra Antropologisk Psykologi, nr. 16, s. 81-88. Også I: J. Tønnesvang & P. Bertelsen (red.) (2006): Religiøsitet og selvpsykologi, Århus: Klim, 107-116

Ψ Engelsted, N. (2005c): Is the mind a machine? Talk prepared for  Dept. of Computer Science & Information Systems, Engineering Research. Limerick, April 2005 (Powerpoint-presentation)
  
Ψ Engelsted, N. (2006): Humans are apes, only they know. (Comments to Jill Burnitt: Primate theory of mind: A state-of-the-art review). Journal of Anthropological Psychology, 17, 34-37
 
Ψ Engelsted, N. (2007a): Is your enemy's enemy always your best friend? (Comments to Jytte Bang: Steps towards an ecological approach to thinking), Journal of Anthropological Psychology, 18, 24-28

Ψ Engelsted, N. (2007b): Psykologi som smiley opera. Samarbejdets Psykologi,
København januar 2007 (Powerpoint-præsentation).

Ψ Engelsted, N. (2007c): Psykologiens genstand og historie. Powerpoint-slides til den ene af forelæsningerne i Almen Psykologi, Københavns Univeritet 2007

Ψ Engelsted, N. (2007d): Tips til at skrive en bacheloropgave (Powerpoint-præsentation)

Ψ Engelsted, N. (2008): Fortællingen om mennesket (Powerpoint-præsentation).
 Se også: Antropogenesen I og Antropogenesen II (den sidste kun på engelsk).

Ψ Dahl, M. & N. Engelsted (2009): Lamarck. Evolutionens opdager. Aktuel Naturvidenskab, 6, 36-39

Ψ Engelsted, N. (2009): Københavns Universitet Åbent hus 2009 (Powerpoint-præsentation)

Ψ Engelsted, N. (2011): Hindgavl 2011. Institut for psykologi 125 år (Powerpoint-præsentation)

Ψ Engelsted, N. (2016): The journey and the map.  An outline of an outline.
Aalborg symposium on General Psychology 10-19-2016. (Powerpoint Presentation).

Ψ Engelsted, N. (2017a): Catching Up With Aristotle. A Journey in Quest of General Psychology. SpringerBriefs in Theoretical Advances in Psychology. Series editor: Jaan Valsiner, Aalborg University, Aalborg, Denmark    About this book

Ψ Engelsted, N. (2017b): Fait, Hope, and Love. A commentary to Jens Mammen (2017): A New Logical Foundation for Psychology   Springer
  
Ψ Engelsted, N. (2017c): Mammen and Engelsted as understood by Engelsted (Video)

Ψ Engelsted, N. (2017d): At home with the Wedgwoods (Video)

Ψ Engelsted, N. (2017e): Elementær fysik, biologi og psykologi (Powerpoint-præsentation)
  
Ψ Engelsted, N. (2018a): General psychology walks again. Journal für Psychologie 26(1), 76-96

Ψ Engelsted, N. (2018b): En time og et minut med Marx og Engels i anledning af Marx's runde dag (Video)

Ψ Engelsted, N. (2019): TALE OF TWO TOLD BY ONE A voyage into Danish General Psychology in 212 daily letters introducing and discussing the works of Jens Mammen and Niels Engelsted

Ψ Engelsted, N. (2021a): The secret of the human being unveiled (Video)

Ψ Engelsted, N. (2021b): Hvorfor virksomhedsteori også er kriseteori (Video)

Ψ Engelsted, N. (2021c): Livets grundlæggende relationer (Powerpoint-præsentation)

Ψ Engelsted, N. (2022a): Om almen psykologi og det psykologiske (Video)
Forelæsning holdt på Roskilde Universitet 31. maj 2022

Ψ Engelsted, N. (2022b): Kønnets fænomenologi
En Facebook-føljeton i 18 afsnit om en kønsforskel, der kan spille en kritisk rolle i en tid med klimaudfordringer og krig i Ukraine

Ψ Engelsted, N. (2022c): Psykologi er broen mellem ånd og natur
Debatindlæg i Politiken 23-12-2022 i anledning af, at de psykologistuderende ved Københavns Universitet blokerede deres institut i et oprør over, at der i de seneste år er sket en indsnævring af faglige perspektiver på deres uddannelse, hvor de naturvidenskabelige perspektiver i stadig højere grad har fortrængt de samfunds- og humanvidenskabelige perspektiver.

Ψ Engelsted, N. (2023): Psykologiens uafsluttede eventyr (Video)
Forelæsning holdt på Københavns Universitet 12. maj 2023. Foranlediget af ovenstående debatindlæg i Politiken, blev Niels Engelsted inviteret til at holde denne alternative forelæsning

     Ψ Engelsted, N. (2023): Psykologiens uafsluttede eventyr
Manuskript til Niels Engelsteds forelæsning på  Københavns Universitet 12. maj 2023

     Ψ Engelsted, N. (2023): Psykologiens uafsluttede eventyr
Powerpoint-slides til Niels Engelsteds forelæsning på Københavns Universitet 12. maj 2023. Kan anvendes sammen med ovenstående manuskript til forelæsningen.

Ψ Engelsted, N.: General psychology in pictures (Powerpoint Presentation)

Ψ Engelsted, N.: Seks vise (men blinde) indiske mænd møder en elefant (Powerpoint-præsentation)

Ψ Engelsted, N.: Six wise (but blind) men of India meet an elephant (Powerpoint Presentation)


Powered by LemonBooking
Booking system & website editor