Skip to main content

Other litterature with relevance to the theories of Niels Engelsted and Jens Mammen

Ψ Aboulafia, A. og Dahl, M. (2019): Groundbreaking Innovations in General Psychology. In: Integrative Psychological and Behavioral
     Science, Volume
53, Number 2, pp. 207–222, Springer   Se abstrakt

Ψ Elstrup, Ole (2022): Et essay om liv, intentionalitet og arbejde som grundlag for dyr og menneskers kompetente problemhåndtering
    og kvalificerede opgaveløsning samt tilblivelse af menneskelig samfundsmæssighed, socialitet og bevidsthed   
Se abstrakt


Powered by LemonBooking
Booking system & website editor